Algemene verkoopvoorwaarden

ONDERWERP
KYOOMI Health® is een geregistreerd handelsmerk van SPRL KYOOMI HEALTH, leerbedrijf (artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen), met het hoofdkantoor gevestigd in 4140 Dolembreux Straat Esneux, 102, binnenkort genoteerd aan de ECB, vertegenwoordigd door mevrouw Nadia DELHAYE, zelf genoteerd aan de ECB onder het BE0837.552.537 nummer, gevestigd te 4140 Dolembreux Straat Esneux, 102,
De Kyoomi Health®-oplossing is gespecialiseerd in de handel in wellnessdiensten (gezondheidszorg, wellnessactiviteiten, sport) die via internet worden gedistribueerd in de vorm van elektronische cadeaubonnen die geldig zijn voor een activiteit, zorg, een dienst, een product van welzijn. De Kyoomi Health®-oplossing stelt de Klant in staat bij te dragen aan de financiering van gezondheids- en welzijnspreventie-diensten voor Individuen en Werknemers, onafhankelijk, buiten en / of buiten het bereik van het wederzijdse voordeel.
Het doel van deze Algemene Verkoopvoorwaarden is om een ​​kader te bieden voor de voorwaarden waaronder de Kyoomi Health®-oplossing een Klant toestaat om:
• Creëer een speciale Kyoomi Health®-ruimte voor de klant;
• Bestel Kyoomi Health®-cadeaubonnen voor gezondheids- en welzijnsvoordelen die kunnen worden gebruikt in het Kyoomi Health® partnernetwerk;
• De partijen komen overeen dat hun relatie wordt beheerst door deze algemene voorwaarden, die beschikbaar zijn op https://www.kyoomihealth.com. Voordat de Kyoomi Health®-service wordt gebruikt, erkent de klant deze voorwaarden te hebben gelezen en verklaart hij ze uitdrukkelijk en zonder voorbehoud te accepteren.

VOORLOPIGE WOORDENLIJST
Begunstigde : houder van een cadeaubon om te profiteren van het voordeel van de Expert.
Klant : een natuurlijke of rechtspersoon die een Kyoomi Health®-product heeft gekocht en de prijs heeft betaald met Kyoomi Health®.
Deskundige : Partner die zich houdt aan het Kyoomi Health-systeem en die gezondheids- en gezondheidsvoordelen biedt, met uitzondering van medische procedures zoals gedefinieerd door de iNAMI.
Cadeaubon: Kyoomi Health®-cadeaubon.
Kyoomi Health®-product : elk product dat te koop wordt aangeboden door Kyoomi Health®, dat de vorm kan aannemen van een cadeaubon, een pakket voor gezondheid en welzijn dat andere diensten omvat, zoals trainingen of workshops.
Deskundig gebied : extranet met bevoorrechte toegang beschikbaar, eventueel op de site https://www.kyoomihealth.com waardoor de expert alle informatie met betrekking tot de werking van zijn account Kyoomi Health® Expert kan raadplegen en waarmee hij toegang krijgt voor alle Kyoomi Health®-services.

PROCES VAN BESTELLING, BETALING VAN HET GEBRUIK EN VALIDATIE VAN EEN CADEAUBON
Klant
• Op de site www.kyoomihealth.com kiest de klant een of meer cadeaubonnen die hij aan zijn winkelwagentje toevoegt. Hij heeft de mogelijkheid om een ​​gepersonaliseerde tekst toe te voegen onder de aandacht van de Begunstigde.
• Nadat u op de link “Doorgaan naar mijn bestelling” hebt geklikt, wordt een login- of registratiewaarschuwing weergegeven op het scherm met Login en Wachtwoord.
• De Klant vult een elektronisch formulier in en verstrekt zijn persoonlijke gegevens: zijn naam, voornaam, e-mailadres en die van de Begunstigde en een telefoonnummer dat alleen in geval van noodzaak kan worden bijgevoegd.
• Nadat hij is ingelogd, sluit hij zijn aankoop af met de beveiligde online betaaloplossing Molie (Bancontact, Belfius, Ing, KBC en bankoverschrijving).
• Hij ontvangt een e-mail ter bevestiging van zijn bestelling met de details om door te gaan naar de betaling door Bancontact of door overschrijving. Deze zelfde e-mail geeft aan dat zodra de betaling van de klant is ontvangen, de begunstigde zijn cadeaubon per e-mail ontvangt.
• Na ontvangst van de betaling ontvangt de Begunstigde zijn cadeaubon per e-mail met een of meer unieke codes die kunnen worden gebruikt om de dienst (en) van zijn keuze te valideren. Kopie van deze e-mail wordt parallel aan de klant verzonden.
Begunstigde
• Om zijn cadeaubon te gebruiken, gaat de Begunstigde naar het gedeelte “Onze experts” en kiest hij degene van wie het bedrag van de cadeaubon in zijn geheel wordt gebruikt.
• De Begunstigde maakt telefonisch een afspraak met de behandelaar om een ​​afspraak te maken.
Expert
• De expert, maak een account aan, registreer, accepteer de algemene en speciale lidmaatschapsvoorwaarden en valideer de cadeaubon van een begunstigde.
• Ga naar https://www.kyoomihealth.com/validation-bon/
• Als het aanmeldingsformulier verschijnt, maakt het verbinding. Als dit de eerste keer is dat de expert moet inloggen, zal hij zijn wachtwoord genereren. Hiervoor zal hij op de link “Wachtwoord vergeten?” onderaan het aanmeldingsformulier. Hij zal dan zijn e-mailadres (dat bij Kyoomi Health is opgegeven toen hij lid werd) moeten invoeren en op de knop “Een wachtwoord genereren” klikken om een ​​nieuw wachtwoord aan te vragen. Na een paar minuten ontvangt hij een e-mail met een link waarmee hij een nieuw wachtwoord kan kiezen. Nadat dit wachtwoord is gekozen en gevalideerd, moet hij teruggaan naar https://www.kyoomihealth.com/validation-bon/( en inloggen indien nodig).
• Om een ​​voucher te valideren, moet hij klikken op “Een e-Kyoomi-voucher valideren”, de code invoeren in het veld dat verschijnt en op de knop “Valideren” klikken. Het bericht “Ongeldige code, probeer het opnieuw” verschijnt als de code niet geldig is.
• De validatie van de cadeaubon vindt plaats zodra de afspraak is gehonoreerd.
• Nadat het formulier is gevalideerd, wordt de cadeaubon als gebruikt beschouwd, daarom verdwijnt de code en is deze niet langer herbruikbaar. Deze cadeaubon is niet terugbetaalbaar en niet inwisselbaar.
• De Expert wordt binnen maximaal 15 werkdagen betaald.

ARTIKEL 1: VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE PARTIJEN
1.1. Verplichtingen en verantwoordelijkheden van de klant

1.1.1. Informatie over begunstigden
Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om aan Kyoomi Health® de exacte informatie van de Begunstigde (Achternaam, voornaam, e-mailadres) door te geven voor het verzenden van de e-mail waarin de Begunstigde wordt geïnformeerd over de toekenning van zijn Cadeaubon.
Hij moet Kyoomi Health® ook op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in de status van Begunstigde.
Bij gebrek aan informatie over enige wijziging, is Kyoomi Health® op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele nadelige gevolgen voor de Klant, zoals het laden van een Beneficiary-account dat deze kwaliteit niet langer heeft.

1.1.2. Zijn bestelling controleren
De klant zorgt voor de juistheid van de informatie in zijn bestellingsoverzicht.
De klant moet Kyoomi Health® onmiddellijk op de hoogte stellen van alle orders die onjuist, ongeautoriseerd of onjuist uitgevoerd zijn.
Het geschil moet worden gemaakt per e-mail of aangetekende brief met ontvangstbevestiging op de volgende coördinaten :
contact@kyoomihealth.com of Kyoomi Health® 102 Rue d’Esneux 4040 Dolembreux.

1.1.3. Verzoek om het klantenaccount te blokkeren
Zodra hij op de hoogte is van frauduleus gebruik van zijn account, moet de klant Kyoomi Health® onmiddellijk op de hoogte brengen om de toegang tot zijn account te blokkeren, door zich hiertegen te verzetten. Dit verzoek om verzet moet per e-mail worden ingediend bij contact@kyoomihealth.com of per post bij Kyoomi Health® 102 Rue d’Esneux 4040 Dolembreux.

1.2. Verplichtingen en verantwoordelijkheden van Kyoomi Health®

1.2.1. Aansprakelijkheidsschema
Kyoomi Health® is verantwoordelijk voor de volgende operaties:
• Validatie van Kyoomi Health® Client en Beneficiary Accounts volgens de door de klant uitgegeven en betaalde opdracht.
• Uitvoering van de betalingstransacties uitgevoerd door de Begunstigden met Kyoomi Health® Partners.
• Beheer het gebruik van Kyoomi Health®-cadeaubonnen in het netwerk van Kyoomi Health® Expert Partners.

1.2.2. Vrijstellingen van aansprakelijkheid
Verkeerd gedrag van de klant. Kyoomi Health® aanvaardt geen financieel verlies in geval van grove nalatigheid van de hierin vermelde verplichtingen of frauduleuze handelingen door de Klant of de Begunstigde.

1.2.3. Andere gevallen van vrijstelling van aansprakelijkheid
Kyoomi Health® is niet betrokken bij enig geschil tussen de Klant en de Begunstigde.
De Begunstigde moet rechtstreeks contact opnemen met de Klant voor geschillen met betrekking tot de toewijzingsmethoden die door de Klant zijn vastgesteld.
Kyoomi Health® kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht, zoals gedefinieerd door de jurisprudentie van de Belgische rechtbanken en tribunalen, noch wanneer Kyoomi Health® gebonden is aan andere verplichtingen van wettelijke of regelgevende aard.
Kyoomi Health® kan in het algemeen niet aansprakelijk worden gesteld voor de directe en indirecte gevolgen van maatregelen van welke aard dan ook, in het bijzonder de bevriezing van tegoeden, die zij eventueel moet nemen in het kader van de verplichtingen die aan haar zijn opgelegd. door de overheid, met name in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Als zodanig kan Kyoomi Health® niet aansprakelijk worden gesteld voor de daaruit voortvloeiende vertragingen bij de uitvoering.
Kyoomi Health® zal er alles aan doen om de beschikbaarheid van de Oplossing 24 uur per dag, 7 dagen per week te waarborgen. Kyoomi Health® kan echter niet aansprakelijk worden gesteld jegens de Klant voor enige storing, fout of onderbreking van de Oplossing om welke reden dan ook.
De klant erkent dat de toegang tot de Kyoomi Health® Solution soms beperkt kan zijn om foutencorrectie, onderhoud of de introductie van nieuwe functies of services op zijn site www.kyoomihealth.com mogelijk te maken.
Bovendien kan Kyoomi Health® niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade, verlies van inkomsten of winst of enig ander verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van de Service.

ARTIKEL 2: VOORWAARDEN VOOR RESERVERING
De Begunstigde van Kyoomi Health® boekt de service (s) rechtstreeks bij de Expert en de boekingsvoorwaarden zijn van toepassing. Afhankelijk van de beschikbaarheid, zal de Expert aan de Begunstigde zijn reservering telefonisch of per e-mail binnen 2 werkdagen bevestigen, exclusief de vakantieperiode, met dien verstande dat elke bevestiging onderworpen is aan de juiste uitvoering door de Deskundige. In dit geval is de Expert uitdrukkelijk onderworpen aan de voorwaarden voor annulering van Kyoomi Health® zoals vermeld in de Algemene Verkoopvoorwaarden van de site.

ARTIKEL 3: RECHT VAN INTREKKING
In overeenstemming met de artikelen VI.47 en volgende van het Wetboek van economisch recht heeft de klant bij het bestellen van een cadeaubon op de site een herroepingsrecht zonder zijn beslissing te rechtvaardigen en andere kosten te maken. dan die met betrekking tot de annulering van de cadeaubon. De herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) dagen vanaf de datum waarop hij, of een derde partij die niet de door hem aangewezen vervoerder is, de geschenkbon die is verzonden naar zijn e-mailadres vrijwel in bezit neemt.
De klant kan heel eenvoudig het herroepingsrecht gelden door bij Kyoomi Health® met de hand geschreven in Kyoomi Health® haar ondubbelzinnige bereidheid terug te trekken, door te sturen naar het postadres of e-mail de contactgegevens hieronder:
Contactadressen

Kyoomi Health®
102 Rue d’Esneux – 4140 Sprimont (Dolembreux).
contact@kyoomihealth.com

Elke intrekking gedaan in overeenstemming met de voorwaarden van dit artikel zal resulteren in een terugbetaling van alle betaalde bedragen binnen veertien (14) dagen na de datum waarop de klant Kyoomi Health® op de hoogte heeft gebracht van zijn beslissing tot intrekking. In geval van opname controleert Kyoomi Health® ook of de cadeaubon is gebruikt. Als dit het geval is, wordt de terugbetaling geweigerd.
Deze clausule is niet van toepassing op professionele consumenten, dat wil zeggen op natuurlijke personen die handelen voor doeleinden die vallen binnen het kader van hun commerciële, industriële, ambachtelijke of liberale activiteit.
Lezers worden erop gewezen dat in overeenstemming met artikel VI.53 van de code van het handelsrecht, nadat de Bénéficiciaire zijn reservering heeft gemaakt, kan de klant zijn herroepingsrecht op wellness, gezondheid preventie of aangeboden sport. Als gevolg hiervan zijn de voorwaarden voor annulering en wijziging onderworpen aan de voorwaarden van de Expert, afhankelijk van de gekozen service.
ARTIKEL 4: VALIDERING VAN DE CADEAUBON
Kyoomi Health® beveelt aan dat de Expert aan de goede ontvangst van de Goede Gift communiceren, ten laatste bij de receptie van de Begunstigde, om de geldigheid ervan te verzekeren en leiden tot de betaling, onder de voorwaarden vermeld in artikel 5. Het is voldoende voor de Begunstigde om de Expert op het moment van de benoeming de unieke code met betrekking tot de uitvoering ervan voor te leggen. Kyoomi Health® behoudt zich het recht de Expert alles Cadeaubon niet geldig in combinatie met een onafhankelijke nummer niet te vergoeden, kan niet worden gevalideerd met professionele verzekering of niet zijn geregistreerd bij de Kruispuntbank bedrijven.

ARTIKEL 5 : GELDIGHEID VAN DE CADEAUBON
Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van twee jaar (2 jaar) vanaf de datum van verkoop van de cadeaubon. Tijdens hun geldigheidsperiode. Om de geldigheid van de Cadeaubon vinkt u contact opnemen met hun klantenservice om het e-mailadres: contact@kyoomihealth.com.

ARTIKEL 6 : BEHEER VAN KLACHTEN VAN BEGUNSTIGDEN
De Expert stemt ermee in om een ​​gedetailleerd antwoord te geven met een aanbod tot vergoeding, indien van toepassing, 3 werkdagen na ontvangst van een brief van Kyoomi Health®, met vermelding van een geschil tussen Klant en Begunstigde. De deskundige gaat ermee akkoord alle redelijke inspanningen te leveren om het geschil in het kader van de Begunstigde op te lossen indien de Begunstigde te goeder trouw is. Als het voorstel niet bevredigend wordt geacht door Kyoomi Health® en zonder een reactie van de Partner binnen de bovengenoemde termijnen, kan Kyoomi Health® de Begunstigde compenseren op basis van wat het eerlijk en billijk acht, in het kader van een schriftelijke transactieovereenkomst en voor zover mogelijk in overeenstemming met de expert. Dit bedrag kan in geen geval de btw-prijs van de bekritiseerde dienst overschrijden. De forfaitaire som van deze compensatie wordt van de rekening van de partner afgeschreven of van de huidige factuur afgetrokken. Kyoomi Health® behoudt zich het recht voor op een bevredigend antwoord van de Expert om het contract te beëindigen onder de voorwaarden uiteengezet in Artikel 12 hieronder.

ARTIKEL 7 : DEACTIVERING VAN KLANT EN BEGUNSTIGDE REKENING
7. Het uitschakelen van een Kyoomi Health® Client Account of Recipient Account op initiatief van een Klant of Ontvanger.
De Klant of de Begunstigde kan zijn Kyoomi Health® Client of Beneficiary Account deactiveren.
Als u de account uitschakelt, voorkomt u een nieuwe toewijzing van Kyoomi Health® aan de gedeactiveerde account.
De Begunstigde mag zijn Kyoomi Health®-saldo blijven gebruiken dat is toegewezen voorafgaand aan de deactivering van zijn Account.

7. 2. Weigering om een ​​bestelling uit te voeren
Kyoomi Health® kan in sommige gevallen weigeren een bestelling uit te voeren, waaronder vanwege een standaardfout of hardwarefout van de klant (onjuiste inloggegevens, ongeldig wachtwoord, referentienummer uniek onjuiste verwezen in de bancaire communicatie …).
Kyoomi Health® kan een bestelling ook blokkeren om redenen van beveiliging of vermoeden van ongeoorloofde of frauduleuze handelingen of van een aanzienlijk verhoogd risico dat de klant niet aan zijn betalingsverplichting kan voldoen of, ten slotte, als blijkt dat de klant deze overeenkomst niet nakomt of meerdere accounts bij de Kyoomi Health®-service heeft.
Deze blokkeerbeslissing wordt gemotiveerd en per e-mail aan de klant meegedeeld.
Om de release aan te vragen, kan de klant contact opnemen met Kyoomi Health® op het volgende e-mailadres: contact@kyoomihealth.com.

ARTIKEL 8 : KLANT- EN BEGUNSTIGINGSBEVEILIGINGSSYSTEEM
Twee ID’s zijn, zijn e-mailadres en een wachtwoord, waarmee de Klant en de Begunstigde zich kunnen authenticeren bij het openen van respectievelijk hun account Klant en begunstigde Kyoomi Health®.
De identificatiecode en het wachtwoord vormen het gepersonaliseerde beveiligingsapparaat dat door Kyoomi Health® aan de Klant ter beschikking wordt gesteld, specifiek voor elke Klant en voor elke Begunstigde en onder de hoede van elke Klant en Begunstigde wordt geplaatst.

ARTIKEL 9 : FACTURERING
Facturatie gebeurt in elektronisch formaat. Facturen worden verzonden naar het e-mailadres van de Klant in overeenstemming met de informatie die door de Klant aan Kyoomi Health® wordt verstrekt
Als de klant ervoor kiest papieren facturen te ontvangen, worden er kosten in rekening gebracht aan de klant voor elke factuur die wordt uitgegeven in overeenstemming met de financiële voorwaarden.
De klant aanvaardt uitdrukkelijk de bewijskracht van facturen in elektronische vorm.
De betaling van de bestelling wordt achtereenvolgens uitgevoerd voor het laden van de klantaccount.
Bij afwezigheid van betaling behoudt Kyoomi Health® zich het recht voor om de bestelling te annuleren, zonder voorafgaande kennisgeving.

ARTIKEL 10 : PROFESSIONEEL GEHEIM EN RECHT OP TOEGANG EN RECTIFICATIE
Alle informatie hierin valt onder het beroepsgeheim onder de voorwaarden van artikel 458 van het Belgische Wetboek van Strafrecht. Klant gaat ermee akkoord dat zijn contactgegevens en persoonlijke informatie in Kyoomi Health® wordt overgedragen voor het Bank- Partner en operationele aanbieders met wie zij in contractuele relatie voor de uitvoering van de voorgenomen transacties en diensten. De begunstigde kan te allen tijde verzoeken om een ​​kopie van de informatie over het verzoek van de desbetreffende computer en vrijheid Kyoomi Health® – 102 Rue d’Esneux 4040 Dolembreux. Hij kan op hetzelfde adres een schrapping of correctie van deze informatie schriftelijk aanvragen.
De verzamelde gegevens zullen worden onderworpen in een mededeling aan iedere vennootschap van Kyoomi Health® groep voor het verzenden van vooruitzicht voor het bevorderen van hun producten of diensten alleen.
Klanten en de begunstigden kan te allen tijde bezwaar te maken tegen het ontvangen van commerciële verzoeken, om hun gegevens te wijzigen, zich verzetten tegen hun communicatie door middel van kennisgeving per post.
Kyoomi Health® verklaart dat het geen strikt persoonlijke informatie over de gezondheidsstatus van de Begunstigden van het apparaat verzamelt. Kyoomi Health® heeft in geen geval toegang tot de inhoud van diensten die binnen de sfeer van privacy vallen.

ARTIKEL 11 : INTELLECTUELE EIGENDOM
Kyoomi Health® behoudt de exclusieve eigendomsrechten verbonden aan mobiele applicaties, software en website Kyoomi Health® ontwikkeld, evenals namen, merken, domeinnamen, logo’s of andere onderscheidende tekens betreffende het houdt.
De klant en de ontvanger erkennen dat hun enige gebruik onder deze overeenkomst hen niet het recht geeft om intellectuele eigendomsrechten van welke aard dan ook te claimen en eigendom te blijven van Kyoomi Health®. Deze Overeenkomst verleent daarom geen overdracht of licentie van rechten.

ARTIKEL 12 : BEWIJSOVEREENKOMST
Het bewijs van de processen uitgevoerd door de klant verantwoordelijkheid Kyoomi Health® en de daaruit voortvloeiende samenvatting controle, facturen verzonden naar de opdrachtgever verstrekte voorlopige bewijsmateriaal met alle middelen van de Klant.
Klant en Kyoomi Health®. herken in hun rapporten de geldigheid en de bewijswaarde van e-mails, sms en gescande documenten die onder deze overeenkomst tussen hen zijn uitgewisseld, evenals meldingen van Kyoomi Health®.

ARTIKEL 13 : TOEPASSELIJK RECHT EN TAAL
Dit contract is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Elk geschil of verschil dat kan optreden bij, onder meer, de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of niet-uitvoering en, bij gebreke van overeenstemming tussen de partijen, zal de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Luik zijn.
Deze voorwaarden Sale werden in het Frans en Nederlands gesloten, Kyoomi Health® en de klant akkoord gaat met Frans of Nederlands te gebruiken in hun pre-en contractuele relaties.