Algemene lidmaatschapsvoorwaarden

ALGEMENE LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN KYOOMI HEALTH®

WOORDENLIJST
Begunstigde: houder van een cadeaubon om te profiteren van het voordeel van de Expert.
Klant: een natuurlijke of rechtspersoon die een Kyoomi Health®-product heeft gekocht en de prijs heeft betaald met Kyoomi Health®.
Deskundige: Partner die zich houdt aan het Kyoomi Health-systeem en die gezondheids- en niet-medische gezondheidsvoordelen biedt zoals gedefinieerd door het INAMI.
Cadeaubon: Kyoomi Health® elektronisch cadeaubon of e-Kyoomi.
Kyoomi Health®-product: elk product dat te koop wordt aangeboden door Kyoomi Health®, dat de vorm kan aannemen van een cadeaubon, een pakket voor gezondheid en welzijn dat andere diensten omvat, zoals trainingen of workshops.
Deskundig gebied: extranet met bevoorrechte toegang beschikbaar, eventueel op de site www.kyoomihealth.com, waardoor de Expert een reeks informatie kan raadplegen over de werking van zijn account Kyoomi Health® Expert en waarmee hij toegang heeft tot alle Kyoomi Health®-services.

SCENARIO VAN AANKOOP, GEBRUIK EN VALIDERING VAN EEN CADEAUBON
Klant
• Op de site www.kyoomihealth.com kiest de klant een of meer cadeaubonnen die hij aan zijn winkelwagentje toevoegt. Hij heeft de mogelijkheid om een ​​gepersonaliseerde tekst toe te voegen onder de aandacht van de Begunstigde.
• Nadat u op de link "Doorgaan naar mijn bestelling" hebt geklikt, wordt een login- of registratiewaarschuwing weergegeven op het scherm met Login en Wachtwoord.
• De Klant vult een elektronisch formulier in en verstrekt zijn persoonlijke gegevens: zijn naam, voornaam, e-mailadres en die van de Begunstigde en een telefoonnummer dat alleen in geval van noodzaak kan worden bijgevoegd.
• Nadat hij is ingelogd, sluit hij zijn aankoop af met de beveiligde online betaaloplossing Molie (Bancontact, Belfius, Ing, KBC en bankoverschrijving).
• Hij ontvangt een e-mail ter bevestiging van zijn bestelling met de details om door te gaan naar de betaling door Bancontact of door overschrijving. Deze zelfde e-mail geeft aan dat zodra de betaling van de klant is ontvangen, de begunstigde zijn cadeaubon per e-mail ontvangt.
• Na ontvangst van de betaling ontvangt de Begunstigde zijn cadeaubon per e-mail met een of meer unieke codes die kunnen worden gebruikt om de dienst (en) van zijn keuze te valideren. Kopie van deze e-mail wordt parallel aan de klant verzonden.
Begunstigde
• Om zijn cadeaubon te gebruiken, gaat de Begunstigde naar het gedeelte "Onze experts" en kiest hij degene van wie het bedrag van de cadeaubon in zijn geheel wordt gebruikt.
• De Begunstigde maakt telefonisch een afspraak met de behandelaar om een ​​afspraak te maken.
Expert
• De expert, maak een account aan, registreer, accepteer de algemene en speciale lidmaatschapsvoorwaarden en valideer de cadeaubon van een begunstigde.
• Ga naar https://www.kyoomihealth.com/validation-bon/
• Als het aanmeldingsformulier verschijnt, maakt het verbinding. Als dit de eerste keer is dat de expert moet inloggen, zal hij zijn wachtwoord genereren. Hiervoor zal hij op de link "Wachtwoord vergeten?" onderaan het aanmeldingsformulier. Hij zal dan zijn e-mailadres (dat bij Kyoomi Health is opgegeven toen hij lid werd) moeten invoeren en op de knop "Een wachtwoord genereren" klikken om een ​​nieuw wachtwoord aan te vragen. Na een paar minuten ontvangt hij een e-mail met een link waarmee hij een nieuw wachtwoord kan kiezen. Nadat dit wachtwoord is gekozen en gevalideerd, moet hij opnieuw naar https://www.kyoomihealth.com/validation-bon/ gaan (en zo nodig verbinden)
• Om een ​​voucher te valideren, moet hij klikken op "Een e-Kyoomi-voucher valideren", de code invoeren in het veld dat verschijnt en op de knop "Valideren" klikken. Het bericht "Ongeldige code, probeer het opnieuw" verschijnt als de code niet geldig is.
• De validatie van de cadeaubon vindt plaats zodra de afspraak is gehonoreerd.
• Nadat het formulier is gevalideerd, wordt de cadeaubon als gebruikt beschouwd, daarom verdwijnt de code en is deze niet langer herbruikbaar. Deze cadeaubon is niet terugbetaalbaar en niet inwisselbaar.
• De Expert wordt binnen maximaal 15 werkdagen betaald.

ARTIKEL 1: DOEL VAN HET DIENSTCONTRACT
Het doel van deze Overeenkomst (inclusief de Algemene Voorwaarden, Bijzondere Voorwaarden en Bijlagen) is om de relaties tussen Kyoomi Health® en de Expert te organiseren en om de algemene voorwaarden te definiëren waaronder Kyoomi Health® de aangeboden diensten zal integreren. de Expert in zijn gedematerialiseerde producten (in de vorm van Elektronische Cadeaubonnen) die toegankelijk zijn via zijn website en de voorwaarden waaronder de Deskundige de diensten uitvoert die worden beschreven in de Bijzondere Voorwaarden. Kyoomi Health® kan deze aanbiedingen op de markt brengen via haar website (s) en / of deze distributeurs en alle andere middelen die Kyoomi Health® gebruikt voor de distributie van haar producten. Kyoomi Health® beslist alleen over de selectie van de aanbiedingen die het op de markt brengt onder zijn merknaam en behoudt zich het recht voor om, waar van toepassing, geen of meer aanbiedingen van de Expert te publiceren.
KYOOMI HEALTH® is een geregistreerd handelsmerk van SPRL KYOOMI HEALTH, leerbedrijf (artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen), met het hoofdkantoor gevestigd in 4140 Dolembreux Straat Esneux, 102, binnenkort genoteerd aan de ECB, vertegenwoordigd door mevrouw Nadia DELHAYE, zelf genoteerd aan de ECB onder het BE0837.552.537 nummer, gevestigd te 4140 Dolembreux Straat Esneux, 102,
De Kyoomi Health®-oplossing is gespecialiseerd in de handel in wellnessdiensten (wellness, gezondheidszorg, wellness- en sportactiviteiten) die via internet worden gedistribueerd in de vorm van geldige elektronische geschenkbonnen. voor een activiteit, een zorg, een dienst, een product van welzijn. De Kyoomi Health®-oplossing stelt de Klant in staat bij te dragen aan de financiering van gezondheids- en welzijnspreventie-diensten voor Individuen en Werknemers, onafhankelijk, buiten en / of buiten het bereik van het wederzijdse voordeel. De Kyoomi Health®-oplossing stelt de Expert Partner in staat om reclame te maken voor zijn professionele activiteit door een Kyoomi Health® Partner te worden in overeenstemming met deze algemene lidmaatschapsvoorwaarden.
De partijen komen overeen dat hun relatie wordt beheerst door deze lidmaatschapsvoorwaarden, die beschikbaar zijn op www.kyoomihealth.com. Voorafgaand aan elke registratie als een Kyoomi Health® Expert Partner, erkent de Expert Partner deze Voorwaarden te hebben gelezen en verklaart ze uitdrukkelijk te accepteren zonder voorbehoud.

ARTIKEL 2 : VERPLICHTING VAN KYOOMI HEALTH®
Kyoomi Health® brengt via haar producten de diensten beschikbaar die door de partner worden aangeboden en die worden beschreven in de specifieke contractvoorwaarden, in ruil voor de betaling van beheerskosten door de deskundige. Kyoomi Health® behoudt zich het recht voor om het type Producten te kiezen waarin het de aanbieding (en) van de Partner zal integreren en om de "openbare" verkoopprijs van dergelijke Producten vast te stellen. In de specifieke omstandigheden heeft de expert zijn tarieven vrij bepaald, op voorwaarde echter dat de Begunstigde die zijn voucher bij de Expert valideert, een voordeel moet ontvangen van een waarde die gelijk is aan of groter is dan het nominaal bedrag htva dat is vermeld op de cadeaubon. Kyoomi Health® behoudt zich het recht voor om de service (s) in één of meerdere pakketten in het assortiment op de markt te brengen, inclusief speciale en / of limited edition-pakketten.

ARTIKEL 3 : VERPLICHTINGEN VAN DE EXPERT-PARTNER
Elk product of dienst van de expert, dat moet worden geïntegreerd in de aanbiedingen van Kyoomi Health®, moet een volledige beschrijving bevatten en consistent zijn met de beschrijving in de bijzondere voorwaarden.
Compliant diensten
De Expert is verplicht om elke Begunstigde van een cadeaubon de uitkering te verstrekken die overeenkomt met die voorzien in de Bijzondere Voorwaarden (behalve dat het voordeliger is voor de Begunstigde), in ruil voor de levering van de tegoedbon. - geschenk, alleen onderhevig aan gebruiksbeperkingen zoals de geldigheid van cadeaubonnen of de beschikbaarheid van de Deskundige op de betreffende aanbieding. In het geval dat de Expert niet beschikbaar is op de door de Begunstigde gekozen datum van een cadeaubon, verbindt de Deskundige zich ertoe een dienst aan te bieden op een andere datum dan die oorspronkelijk aangevraagd door de Begunstigde, ongeacht de modus gekozen door de Begunstigde, binnen de geldigheidsduur van cadeaubonnen.
Kwaliteit van de dienstverlening
De Expert zal de nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de Begunstigde van Kyoomi Health® alle voordelen heeft die zijn voorzien in het verkochte product, ongeacht of deze services gratis of betaald zijn. De deskundige verklaart kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de begunstigde en deze ook na te leven. Een vertegenwoordiger van de Expert zal beschikbaar zijn voor de Begunstigden van Kyoomi Health® voor de duur van de service. De aan Kyoomi Health® Begunstigden geleverde diensten moeten in alle opzichten identiek zijn aan die aangeboden aan de andere Begunstigden van de Expert, ongeacht het toegepaste tarief. Het is wel verstaan ​​dat de Begunstigden van Kyoomi Health® altijd zonder onderscheid of specifieke behandeling met de andere Begunstigden zullen worden geïntegreerd. Het staat de Expert vrij om zijn prijzen en aan het publiek aangeboden diensten tijdens de uitvoering van het contract te wijzigen, maar laatstgenoemde verbindt zich ertoe deze niet aan de Kyoomi Health® Begunstigden door te geven, tenzij deze wijzigingen ze hebben een gunstiger voordeel. De deskundige erkent kennis te hebben genomen van het kwaliteitshandvest van Kyoomi Health® dat beschikbaar is op zijn website en streeft ernaar het te respecteren tijdens de duur van zijn partnerschap met Kyoomi Health®. De Expert kan niet weigeren Kyoomi Health® Begunstigden van zijn voordeel te voorzien om een ​​andere "Klassieke" Begunstigde te bevoordelen. De deskundige gaat ermee akkoord cadeaubonnen te accepteren en diensten te verlenen aan een Kyoomi Health®-ontvanger tijdens de geldigheidsduur van deze overeenkomst zonder het bestaan ​​van een geschil met Kyoomi Health® te kunnen bespreken om zijn verplichtingen te ontlopen. In het algemeen is elk geschil tussen Kyoomi Health® en Expert, met uitzondering van de niet-betaling van de uitkeringen door Kyoomi Health®, doseert het om de diensten die worden aangeboden aan de Begunstigde Kyoomi Health®, bieden behalve in geval van beëindiging anticiperen op het contract door Kyoomi Health® op kosten van de Partner.

ARTIKEL 4 : WIJZIGING VAN HET VOORDEEL TIJDENS HET CONTRACT
Gezien de flexibiliteit die nodig is voor het goed functioneren van het contract, behoudt Kyoomi Health® één keer per jaar het recht om de expert voor te stellen zijn diensten te bevestigen en / of aan te passen, zodat deze in overeenstemming zijn met de voorgestelde aanbiedingen op de Kyoomi Health®-website. De duur van het contract wordt dan verlengd in overeenstemming met artikel 10 hieronder. In geval van ondertekening van nieuwe Bijzondere Voorwaarden die een reeds bestaande aanbieding wijzigen, verbindt de Partner zich ertoe de Begunstigden in het bezit te stellen van de oude Productversie van de dienst zoals beschreven vóór de wijziging en beschikbaar te stellen aan Begunstigden in het bezit van de nieuwe versie van de nieuwe dienst, ongeacht het belang ervan.

ARTIKEL 5 : BETALINGSVOORWAARDEN EN FACTURERING
De betaling, in het voordeel van de Deskundige, van de nettobedragen vermeld in de speciale voorwaarden, wordt pas van kracht na de validatie door Kyoomi Health® op het partnergebied van de cadeaubon. Bijgevolg is de deskundige instemt met de betaling van zijn (haar) dienst (en) te ontvangen door terugbetaling Kyoomi Health® na de uitvoering van de dienst in lijn met de voucher houder van begunstigd. De Partner ontvangt de cadeaubon van de Begunstigde uiterlijk bij de uitvoering van de service. Kyoomi Health® voert de betaling naar de Expert uit na verificatie van de goede registratie en validatie van de cadeaubon door de Expert in zijn Partnergebied. De deskundige erkent dat Kyoomi Health® niet aansprakelijk of aansprakelijk zal zijn om de expert te betalen in gevallen van (i) het niet verifiëren van de geldigheid van het geschenkcertificaat door de expert in het expertisegebied; (ii) verlies van de originele cadeaubon bij verzending. Betaling van diensten vindt plaats binnen 15 dagen na de validatie van de cadeaubon in de expert area, afhankelijk van de voltooiing van een compliant service. De expert stemt ermee in om de betaling van het voordeel aan toonder van de cadeaubon om welke reden dan ook niet te vragen. Boekhoudkundig zal de Expert al haar levering in rekening brengen, in overeenstemming met het beleid en Kyoomi Health® op dezelfde manier verantwoordelijk voor de beheerskosten: betaling zal worden gecompenseerd, zodat Kyoomi Health®, zal betalen aan de partner het bedrag netto resterend.

ARTIKEL 6 : BOEKINGSVOORWAARDEN
De Begunstigde van Kyoomi Health® boekt de service (s) rechtstreeks bij de Expert en de boekingsvoorwaarden zijn van toepassing. Afhankelijk van de beschikbaarheid, zal de Expert binnen twee werkdagen telefonisch of per e-mail aan de Begunstigde zijn reservering bevestigen, met dien verstande dat elke bevestiging onderworpen is aan de juiste uitvoering door de Deskundige. In dit geval is de Expert uitdrukkelijk onderworpen aan de voorwaarden voor annulering van Kyoomi Health® zoals vermeld in de Algemene Verkoopvoorwaarden van de site.

ARTIKEL 7 : RECHT VAN INTREKKING
In overeenstemming met de artikelen VI.47 en volgende van het Wetboek van economisch recht heeft de klant bij het bestellen van een cadeaubon op de site een herroepingsrecht zonder zijn beslissing te rechtvaardigen en andere kosten te maken. dan die met betrekking tot de annulering van de cadeaubon. De herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) dagen vanaf de datum waarop hij, of een derde partij die niet de door hem aangewezen vervoerder is, de geschenkbon die is verzonden naar zijn e-mailadres vrijwel in bezit neemt.
De Klant kan zijn herroepingsrecht zeer eenvoudig uitoefenen door Kyoomi Health® schriftelijk op de hoogte te stellen, door zijn ondubbelzinnige wens tot intrekken kenbaar te maken, door het naar het postadres te sturen of per e-mail op de onderstaande coördinaten. .

Contactadressen :
Kyoomi Health®
102 Rue d'Esneux - 4140 Sprimont (Dolembreux).
contact@kyoomihealth.com

Elke intrekking gedaan in overeenstemming met de voorwaarden van dit artikel zal resulteren in een terugbetaling van alle betaalde bedragen binnen veertien (14) dagen na de datum waarop de klant Kyoomi Health® op de hoogte heeft gebracht van zijn beslissing tot intrekking. In geval van opname controleren we ook of de cadeaubon is gebruikt. Als dit het geval is, wordt de terugbetaling geweigerd.
Deze clausule is niet van toepassing op professionele consumenten, dat wil zeggen op natuurlijke personen die handelen voor doeleinden die vallen binnen het kader van hun commerciële, industriële, ambachtelijke of liberale activiteit.
Lezers worden erop gewezen dat in overeenstemming met artikel VI.53 van de code van het handelsrecht, nadat de Bénéficiciaire zijn reservering heeft gemaakt, kan de klant zijn herroepingsrecht op wellness, gezondheid preventie of aangeboden sport. Als gevolg hiervan zijn de voorwaarden voor annulering en wijziging onderworpen aan de voorwaarden van de Expert, afhankelijk van de gekozen service.

ARTIKEL 8 : VALIDERING VAN DE CADEAUBON
Kyoomi Health® beveelt de Expert aan om de ontvangst van de cadeaubon te communiceren, ten laatste bij de receptie van de Begunstigde, om de geldigheid ervan te garanderen en de betaling op te starten, met inachtneming van de voorwaarden vermeld in artikel 5.

Kyoomi Health® beveelt de Expert aan om de ontvangst van de cadeaubon te communiceren, ten laatste bij de receptie van de Begunstigde, om de geldigheid ervan te garanderen en de betaling op te starten, met inachtneming van de voorwaarden vermeld in artikel 5.
• De expert, maak een account aan, registreer, accepteer de algemene en speciale lidmaatschapsvoorwaarden en valideer de cadeaubon van een begunstigde.
• Ga naar https://www.kyoomihealth.com/validation-bon/
• Als het aanmeldingsformulier verschijnt, maakt het verbinding. Als dit de eerste keer is dat de expert moet inloggen, zal hij zijn wachtwoord genereren. Hiervoor zal hij op de link "Wachtwoord vergeten?" onderaan het aanmeldingsformulier. Hij zal dan zijn e-mailadres (dat bij Kyoomi Health is opgegeven toen hij lid werd) moeten invoeren en op de knop "Een wachtwoord genereren" klikken om een ​​nieuw wachtwoord aan te vragen. Na een paar minuten ontvangt hij een e-mail met een link waarmee hij een nieuw wachtwoord kan kiezen. Nadat dit wachtwoord is gekozen en gevalideerd, moet hij opnieuw naar https://www.kyoomihealth.com/validation-bon/ gaan (en zo nodig verbinden)
• Om een ​​voucher te valideren, moet hij klikken op "Een e-Kyoomi-voucher valideren", de code invoeren in het veld dat verschijnt en op de knop "Valideren" klikken. Het bericht "Ongeldige code, probeer het opnieuw" verschijnt als de code niet geldig is.
• De validatie van de cadeaubon vindt plaats zodra de afspraak is gehonoreerd.

ARTIKEL 9 : GELDIGHEID VAN DE CADEAUBON
Cadeaubonnen zijn geldig gedurende twee jaar (2 jaar) vanaf de datum van verkoop van de cadeaubon. Tijdens hun geldigheidsperiode. Controleer de geldigheid van de cadeaubon door contact op te nemen met de klantenservice op het e-mailadres: contact@kyoomihealth.com.

ARTIKEL 10 : BEHEER VAN KLACHTEN VAN BEGUNSTIGDEN
De Expert stemt ermee in om een ​​gedetailleerd antwoord te geven met een aanbod tot vergoeding, indien van toepassing, 3 werkdagen na ontvangst van een brief van Kyoomi Health®, met vermelding van een geschil tussen Klant en Begunstigde. De deskundige gaat ermee akkoord alle redelijke inspanningen te leveren om het geschil in het kader van de Begunstigde op te lossen indien de Begunstigde te goeder trouw is. Als het voorstel niet bevredigend wordt geacht door Kyoomi Health® en zonder een reactie van de Partner binnen de bovengenoemde termijnen, kan Kyoomi Health® de Begunstigde compenseren op basis van wat het eerlijk en billijk acht, in het kader van een schriftelijke transactieovereenkomst en voor zover mogelijk in overeenstemming met de expert. Dit bedrag kan in geen geval de btw-prijs van de bekritiseerde dienst overschrijden. De forfaitaire som van deze compensatie wordt van de rekening van de partner afgeschreven of van de huidige factuur afgetrokken. Kyoomi Health® behoudt zich het recht voor op een bevredigend antwoord van de Expert om het contract te beëindigen onder de voorwaarden uiteengezet in Artikel 12 hieronder.

ARTIKEL 11 : CIVIELE AANSPRAKELIJKHEID
De deskundige verbindt zich ertoe zijn plicht om de begunstigde te informeren volledig na te komen en:
• Op elke medische contra-indicatie voor de uitvoering van de dienst;
• het doel van de dienst;
• Op een mogelijke extra prijs die moet worden betaald als de cadeaubon minder was dan de totale waarde van de gevraagde service van de partner.
Bij het uitvoeren van zijn diensten verbindt de Deskundige zich ertoe om voorzichtigheid, bekwaamheid en striktheid uit te oefenen, om directe of indirecte schade aan de Begunstigde te voorkomen. Hij verbindt zich ertoe Kyoomi Health® de eerste aanvraag te doen, een geldig certificaat van beroepsaansprakelijkheidsverzekering en, indien van toepassing, elk diploma, staatscertificaat of toelating die de uitoefening van de activiteit toestaat. onderwerp van geldige diensten. In ieder geval bevestigt de expert aan Kyoomi Health® dat hij alle administratieve, professionele en ethische autorisaties heeft die toelaten om de contractuele service te verlenen en, in het geval van activiteiten waarvoor framing vereist is, wettelijk gerechtigd te zijn en te blijven. hiervoor moet u over voldoende gekwalificeerd personeel en eersteklas apparatuur beschikken die voldoen aan de normen die van kracht waren op het moment van de service, met name op het gebied van beveiliging en die eerder zijn goedgekeurd door Kyoomi Health®, waarbij wordt gespecificeerd dat dit overeenkomst kan op geen enkel moment de verantwoordelijkheid van Kyoomi Health® nemen.
Bovendien kan Kyoomi Health® op geen enkele manier civiel verantwoordelijk worden gehouden voor de Expert in de uitvoering van zijn diensten, inclusief beveiliging, preventie of enig ander veld.
De deskundige gaat ermee akkoord te voldoen aan enige wettelijke verplichting in verband met de bepaling en in het bijzonder de wetgeving om de burger te beschermen tegen elk misbruik van zijn persoonsgegevens (met name de wet van 8 december 1992).

ARTIKEL 12 : DUUR VAN HET CONTRACT
Dit contract is van kracht vanaf de datum van ondertekening en voor een periode van 24 maanden. Het wordt vervolgens stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van 24 maanden, tenzij door een van de partijen wordt beëindigd uiterlijk 4 (vier) maanden voor de verlengingsdatum. Alle nieuwe diensten of wijzigingen van de diensten die aanvankelijk waren opgenomen in de Bijzondere Voorwaarden zullen resulteren in de ondertekening van een addendum of een nieuw contract voor een periode van 24 maanden, verlengbaar onder de voorwaarden van het voorgaande lid.
Het wordt echter uitdrukkelijk voorzien in een proefclausule van 6 maanden, beginnend bij de ondertekening van dit contract en tijdens welke elke partij het contract kan opzeggen door middel van een opzegtermijn van 1 maand, per aangetekend schrijven. Indien het contract tijdens de testclausule niet wordt beëindigd, wordt het gedurende de resterende 18 maanden voortgezet onder de voorwaarden van lid 1.

ARTIKEL 13 : TOEWIJZING VAN RECHTEN
Kyoomi Health® zal, op eigen kosten en onder zijn verantwoordelijkheid, alle elementen uitvoeren die deel uitmaken van de cadeaubonnen, evenals, indien van toepassing, alle andere ondersteuning met betrekking tot de reclame en de marketing daarvan, met name de e-mails , displays, websites, tv-advertenties, pers, interne en externe nieuwsbrieven, internet, radio, multimedia en sociale netwerken (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube ...), archieven en retrospectieven (hierna de "presentatiematerialen") ). Als zodanig zal de Expert leveren aan Kyoomi Health® foto's, beelden, video's, geluidsopnamen, teksten, interviews, opinie (...) te presenteren en illustreren de voordelen (hierna "Protected Elements"). De deskundige wijst Kyoomi Health® kosteloos het recht toe om de beschermde elementen te exploiteren, reproduceren, wijzigen, aanpassen, associëren, op welke manier dan ook, Commerciële of niet-commerciële titel, reclame en / of promotie, op alle Presentation Support.
De toewijzing van rechten wordt verleend zonder beperking van het aantal kopieën, voor de wettelijke duur van de auteursrechtelijke bescherming in elk land, voor de hele wereld. De Expert-garanties aan Kyoomi Health® bevatten en / of hebben alle rechten en machtigingen verkregen die nodig zijn voor gebruik en reproductie van de beschermde elementen, voor commerciële en niet-commerciële doeleinden, op alle presentatiemedia. De expert geeft Kyoomi Health® toestemming om de beschermde elementen te gebruiken, zonder beperking van gebruik of territorium, onder de voorwaarden die in het contract zijn vastgelegd. De Deskundige heeft, indien nodig, alle benodigde autorisaties verkregen om de rechten toe te wijzen in de bovengenoemde voorwaarden en condities. De deskundige garandeert Kyoomi Health® tegen alle claims van derden die beweren dat een toegewezen recht is geschonden, inclusief enige actie wegens inbreuk en / of oneerlijke concurrentie. De expert zal ondersteunen
alle kosten en schade en zullen vrij zijn van Kyoomi Health®. De Expert gaat ermee akkoord dat Kyoomi Health® zijn naam en / of de naam van een derde partij niet te maken in verband met de exploitatie van beschermde elementen, met inbegrip van zijn foto's, en wijst uitdrukkelijk elke handeling of claim onder deze hoofd tegen haar . Kyoomi Health® kan echter nog steeds besluiten om de naam van de expert te vermelden als auteur van de foto ('s) in elke communicatie-operatie die daarmee verband houdt. In het geval van beëindiging van deze overeenkomst, om welke reden dan ook, en in ieder geval tot een einde, de Expert maakt uitzonderlijk Kyoomi Health® te gebruiken en te reproduceren van de beschermde elementen in de bovenstaande bepalingen en voorwaarden tot de stoppen met de marketing van presentatiemateriaal inclusief cadeaubonnen.

ARTIKEL 14 : OPZEGGING
Hier wordt duidelijk vermeld en begrepen dat dit Contract onmiddellijk en van rechtswege zal worden beëindigd zonder dat dit besluit in de volgende gevallen en termijnen gerechtelijk bevel behoeft te worden gegeven:
• 1 maand nadat de ingebrekestelling zonder gevolg is gebleven en de naleving van de door de Expert geleverde diensten als omschreven in dit Contract wordt gevraagd;
• 1 maand na ingebrekestelling zonder effect en betaling door Kyoomi Health® van bedragen verschuldigd aan de Expert;
• In het geval dat Kyoomi Health® drie geldige schriftelijke klachten van Begunstigden (resulterend in een vergoeding) heeft ontvangen met betrekking tot de Expert, in de afgelopen 12 maanden;
• In het geval van een volledig gebrek aan validatie van een cadeaubon in de laatste 6 maanden.
In ieder geval moet een kennisgeving van één maand in acht worden genomen vanaf de kennisgeving van de beëindiging van het Contract, aan de andere partij per aangetekende brief met ontvangstbevestiging. In geval van beëindiging worden de aanbiedingen van de Expert van de website verwijderd en worden er cadeaubonnen uitgegeven. De Expert heeft een periode van één maand vanaf de effectieve beëindiging van deze Overeenkomst tot het retourneren van Cadeaubonnen die vóór de beëindiging zijn ontvangen voor betaling door Kyoomi Health®. Bovendien behoudt Kyoomi Health® zich het recht voor om de betaling van de Expert op te schorten voor diensten die worden uitgevoerd na het verstrijken van de opzegtermijn.
Als Kyoomi Health® merkt dat de expert een of meer ernstige inbreuken heeft gepleegd of niet langer voldoet aan de vereisten van sectie 9, kan Kyoomi Health® de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen.

ARTIKEL 15 : OVERMACHT
Geen van beide partijen kan aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van een van haar verplichtingen onder deze overeenkomst, indien een dergelijke overtreding het gevolg is van het optreden van overmacht zoals gewoonlijk wordt erkend door de jurisprudentie van de Belgische hoven en rechtbanken. Ingeval zich een geval van overmacht voordoet, hebben de Partijen een wederzijdse informatieplicht, met alle middelen en zo snel mogelijk, om gezamenlijk alternatieven te bepalen.
Zodra de gevolgen van het ingeroepen geval van overmacht zijn verdwenen, stelt de benadeelde Partij de andere Partij onverwijld op de hoogte en hervat zij onmiddellijk de uitvoering van haar verplichting. Indien de gevolgen van het geval van overmacht langer dan drie (3) maanden na de kennisgeving door een van de partijen voortduren, kan de meest zorgvuldige partij de overeenkomst van rechtswege per aangetekende brief met ontvangstbewijs beëindigen, zonder dit heeft geen invloed op de betalingsvoorwaarden van de uitgevoerde Services.

ARTIKEL 16 : DIVERSE CLAUSULES
De delen zijn onafhankelijk van elkaar. Niets in deze Overeenkomst kan worden uitgelegd als het creëren van een ondergeschikte werkgevers- / werknemersrelatie, een toekomstige werkgarantie of een principaal / agent-relatie. Geen van beide partijen is de partner, de vertegenwoordiger van de andere partij, om welke reden dan ook. Deze Overeenkomst annuleert en vervangt alle eerdere voorstellen, verbintenissen, schriftelijke of mondelinge overeenkomsten die werden uitgewisseld of gesloten tussen de partijen met betrekking tot hetzelfde onderwerp, na de datum van ondertekening. De partijen kiezen elk een domicilie op hun statutaire zetel zoals hierboven vermeld. Kyoomi Health® kan deze Overeenkomst vrij toewijzen of overdragen aan een andere persoon of entiteit in geval van een fusie, overdracht van universaliteit, absorptie, overdracht van aandelen of een totale overdracht van haar activa of activiteiten, na de Partner schriftelijk te hebben geïnformeerd.

ARTIKEL 17 : FISCALE EN SOCIALE VOORSCHRIFTEN
De deskundige stemt er hierbij mee in om te voldoen aan de fiscale en sociale voorschriften van het land waar hij actief is en om het bewijs hiervan te leveren op verzoek van Kyoomi Health®.

ARTIKEL 18: TOEPASSELIJK RECHT
Dit contract is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Alle geschillen of geschillen die kunnen rijzen met betrekking tot, onder meer, de geldigheid, interpretatie, uitvoering of niet-uitvoering en, bij gebreke van minnelijke schikking tussen de partijen, vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Luik.